Γράμματα Μεταλλοπλαστικά, διάφορων τύπων

 

Γράμμα μεταλλοπλαστικό κρυφού φωτισμoύ με κρυφούς αποστάτες και φωτισμό LED